Home Văn Hóa Việt Nam Văn Hóa Lễ Hội

Văn Hóa Lễ Hội

Văn Hóa Cúng Giỗ

Email In

Theo tập quán lâu đời, dân ta lấy ngày giỗ (ngày mất) làm trọng, cho nên ngày đó, ngoài việc thăm phần mộ, tuỳ gia cảnh và tuỳ vị trí người đã khuất mà cúng giỗ. Ðây cũng là dịp gặp mặt  người thân trong gia đình trong dòng họ, họp mặt để tưởng nhớ người đã khuất và bàn việc người sống giữ gìn gia phong.

 

Tiếp Cận Hệ Giá Trị Văn Hóa Việt Nam

Email In

Dựa trên truyền thống Văn hóa học Nga, nhất là tư tưởng của Mikhail Bakhtin về tính hệ thống trong nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hóa và văn học, M. Epstein đề xuất cách tiếp cận xuyên văn hóa, xem văn hóa là một thể “thống nhất hữu cơ” - một hệ thống mở, năng động và có khả năng vượt qua chính nó, vượt qua những đường biên của nó”.

 

Văn Hóa Dân Gian Với Đời Sống Xã Hội

Email In

Văn hóa dân gian (VHDG) Việt Nam bắt nguồn từ xã hội nguyên thủy và vẫn giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của văn hóa ngày hôm nay. Theo Tiến sĩ Ngô Đức Thịnh (Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian) nếu cho rằng VHDG là cội nguồn của văn hóa dân tộc và VHDG chứa đựng, thể hiện bản sắc dân tộc, thì hoạt động bảo tồn và làm giàu văn hóa dân tộc cần được bắt đầu từ bảo tồn và làm giàu VHDG. 

 
Các bài viết khác...
Trang 4 trong tổng số 5 trang

Thiên Phước Travel

viagra online valium