Văn Chúa Năm Phương

Email In

Năm phương năm miếu rõ ràng
Quyền cai bản cảnh tiên nàng dâng hoa
Trung thiên thiết lập một toà

Bạch Hoa công chúa ngự toà năm phương

Đền thờ chúa am thanh cảnh vắng

Thú hữu tình cảnh vật tốt sao

Đôi bên long hổ chầu vào

Có cây cổ thụ vươn cao rườm rà

Hương trời ngào ngạt gió đưa

Dấu thiêng để lại ngàn xưa còn truyền

Có bà Chúa Quận thần tiên

Giáng sinh hạ giới về miền Cấm Giang

Gia Viên là đất là làng

Hải An là quận rõ ràng sử xanh

Giáng sinh họ Vũ đầu ngành

Phong tư nhất mực giáng hình tiên nga

Cứ nửa đêm canh ba giờ Tí

Hiện ra người mĩ nữ cung nương

Nón dâu áo trắng hài cười

Dạo chơi khắp hết năm phương lại về

Gọi phu xe trả cho tiền giấy

Biết chúa bà tay lạy miệng kêu

Đặt mình mơ thấy chiêm bao

Có người thiếu nữ hỏi sao chưa hầu

Chúa thương những kẻ đói nghèo

Biết ra lại được lộc nhiều hơn xưa

Phút biến đi về nơi bản cảnh

Sai tiên nàng đủng đỉnh dâng hoa

Ai mà ngạo mạn điêu ngoa

Chúa sai thị nữ thu ba hồn về

Đêm nằm mơ thấy ma cùng quỷ

Ngày chúa làm liệt vị chân tay

Phải đi thỉnh thánh mời thầy

Xem ra mới biết về tay chúa bà

Sắm nhang hoa dâng kêu trấn trạch

Sớ tấu lên minh bạch từng câu

Cung văn đàn hát luyện cầu

Thỉnh bà lai giáng ngự đầu đồng nhân

 

Thiên Phước Travel

viagra online valium