Home Đạo Mẫu Việt Nam Tuyển Tập Hát Văn

Tuyển Tập Hát Văn

Bà Chúa Cà Phê

Email In

Ai lên tới chín tư châu thổ

Ngắm cảnh rừng bà chúa cà phê

Một vùng phong cảnh sơn khê

 

Văn công đồng

Email In

Bảo nhang a /phức ức ư/ khởi i tương ư ư yên
Thụy khí í xung ơ ớ thần /thấu ơ /cửu í i /thiên
Nhang dạ chí thành đăng /bảo án í
Nguyện ớ ơ cầu, đệ tử đắc bình an í i

 

Văn Chầu Tiên YaNa

Email In

 

Nghìn thu nước biếc non xanh
Tục truyền có thánh hiển linh hạ trần
Thánh xưa hai chữ tôn thân
Lọt ra lòng mẹ trước cần tạo con

 
Trang 9 trong tổng số 9 trang

Thiên Phước Travel

viagra online valium