Home Đạo Mẫu Việt Nam Tuyển Tập Hát Văn

Tuyển Tập Hát Văn

Văn Đức Ông Trần Triều

Email In

Thỉnh : Văn võ quần thần, thánh ông Trần Triều , văn võ quần thần
Uy linh trắc giáng, đáo đàn Ngài cứu dân .

 

Thỉnh Tam Tòa Thánh Mẫu

Email In

Ngày lành tiệc mở thung dung
Tam tòa tiên thánh hội đồng ( Mẫu giáng ) đàn duyên.

 

Xá Múa Ðăng

Email In

Xin giới thiệu với các bạn về các đoạn xá múa đăng để tham khảo :

 
Trang 6 trong tổng số 9 trang

Thiên Phước Travel

viagra online valium