Home Đạo Mẫu Việt Nam Tuyển Tập Hát Văn

Tuyển Tập Hát Văn

Văn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh

Email In

Đệ tử tôi khấu đầu cung thủ
Tiến văn chầu quan đệ ngũ tuần tranh

 

Văn Quan Đệ Tứ

Email In

 

Tiệc bàn loan thỉnh mời Quan Đệ tứ
Vốn con trời gía ngự thiên cung.

 

Văn Quan Đệ Tam

Email In

Thỉnh : thỉnh mời Thái tử đệ tam
Hùng binh quán cổ Lảnh Giang oai hùng.

 
Trang 4 trong tổng số 9 trang

Thiên Phước Travel

viagra online valium