Home Đạo Mẫu Việt Nam Tuyển Tập Hát Văn

Tuyển Tập Hát Văn

Văn Cô Bé Bắc Nga

Email In

Ai đi xứ Lạng bao xa
Ai đi man ngược ai đi Bản Ngà
Hỏi đền cô bé Bắc Nga

 

Văn Chầu Bảy

Email In
Thỉnh mời chầu Bảy Kim Giao
Đêm đêm chầu mắc võng đào họa ca
Đền thờ rừng núi bao la
Đầu non thác đổ xa xa hổ gầm
 

Văn Quan Đệ Bát Đồng Bằng Sông Diêm

Email In

Chốn Long Đài mây tuôn năm vẻ
Cung Quảng Hàn bóng xế thềm loan
Trước làn gió thoảng đưa nhang
Ngai vàng lồ lộ long nhan lầu lầu

 
Trang 2 trong tổng số 9 trang

Thiên Phước Travel

viagra online valium