Home Đạo Mẫu Việt Nam Tuyển Tập Hát Văn

Tuyển Tập Hát Văn

Văn Chúa Bà Năm Phương

Email In

CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG VĂN

Dâng văn Bản Cảnh Chúa bà
Ngũ Phương Thánh Chúa ngự tòa tiên cung
Thanh tân cốt cách hình dung
Danh thơm Tiên Chúa khắp vùng ai đang

 

Văn cậu bé cửa suốt

Email In

Cậu Bé Cửa Suốt Văn

Khấu đầu vọng bái tiên cung
Thỉnh mời Cậu Bé Cửa Đông ngự về
Thuyền ai thấp thoáng giang khê
Thuyền Cậu Cửa Suốt chèo về Hạ Long
Triều đình ban chỉ sắc phong

 

Văn Cô Bé Minh Lương

Email In

Vầng nhật nguyệt soi đường chính đạo
Lượng càn khôn xét kẻ ngay gian
Nhớ xưa Lang Quán-Tuyên Quang
Minh Lương lại có cô ngàn Thiên Y

 
Trang 1 trong tổng số 9 trang

Thiên Phước Travel

viagra online valium