Home Đạo Mẫu Việt Nam Nghệ Thuật Hát Văn

Nghệ Thuật Hát Văn

Hát Chầu văn

Email In

Đặc sắc loại hình âm nhạc Hát văn

Hát Chầu văn - thể loại âm nhạc truyền thống có đời sống khá phong phú trong xã hội hiện nay, từ những nghi lễ trong tín ngưỡng thờ mẫu đến các lễ hội… trong cuộc sống thường ngày.

Chầu văn đã ra đời trong môi trường tín ngưỡng dân gian, hình thành phong cách âm nhạc vừa độc đáo, bản sắc lại vừa  tích hợp được những giá trị của các hình thức âm nhạc dân gian khác. Chầu văn đã được sáng tạo, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và trở thành di sản văn hóa của quốc gia.

 

Nghệ Thuật Hát Văn và Tín Ngưỡng Tứ Phủ

Email In

Từ bao đời nay, Hát Văn vốn luôn được biết đến như một thể loại âm nhạc nghi lễ tín ngưỡng đặc sắc. Trải theo thời gian, dù đã được đưa lên sân khấu biểu diễn với nội dung lời ca mới nhưng nghệ thuật Hát Văn vẫn tồn tại nguyên vẹn chức năng thực hành xã hội khởi thủy của nó.

 

Thiên Phước Travel

viagra online valium