Home Đạo Mẫu Việt Nam

Đạo Mẫu Việt Nam

Văn Chầu Tiên YaNa

Email In

 

Nghìn thu nước biếc non xanh
Tục truyền có thánh hiển linh hạ trần
Thánh xưa hai chữ tôn thân
Lọt ra lòng mẹ trước cần tạo con

 

Nghi Lễ Thờ Cũng Ở Đền , Phủ Với Thờ Mẫu

Email In

Tín ngưỡng thờ Mẫu hay Đạo Mẫu là một trong những tín ngưỡng lớn ở Việt Nam. Có thời kỳ loại hình tín ngưỡng này bị cấm vì bị cho là mê tín, dị đoan, song với những giá trị, tính nhân văn vốn có, Đạo Mẫu đã được nhìn nhận lại một cách nghiêm túc.

 

Đại Tiệc Tứ Phủ Hàng Năm

Email In

Nhằm giúp các Quý vị có được thông tin về các ngày tiết kỵ ( đại tiệc tứ phủ) , chúng tôi liệt kê để Quý vị tiện theo dõi , nếu Quý vị thấy còn thiếu thông tin vui lòng thông báo giúp để chúng tôi tiện cập nhật thông tin

 
Trang 4 trong tổng số 4 trang

Thiên Phước Travel

viagra online valium