Home Nhạc Dân Tộc Chèo Trích đoạn chèo : Lưu bình Dương lễ

Trích đoạn chèo : Lưu bình Dương lễ

Email In

Lưu Bình gặp Châu Long mong kết nghĩa vợ chồng, lấy cớ Lưu Bình còn bận theo đuổi khoa danh, Châu Long chưa chịu thành thân. Lưu Bình nghe theo, cố công đèn sách. Khoa ấy, họ Lưu chiếm bảng rồng khôi khoa. Vinh quy về nhà, chàng bàng hoàng thấy bặt tăm người cũ... Nghe lời tiểu đồng, Lưu Bình đến nhà Dương Lễ để nhắc lại cách đối xử tệ bạc khi xưa. Đến đây, chàng được Châu Long ra chào, mới biết Dương Lễ - Châu Long là cặp phu quý thê hiền, từng giúp chàng công thành danh toại.

chèo : Lưu Bình - Dương Lễ Trình bày : Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoài - Khắc Tư


--------------------------------------
Truyện thơ Nôm Việt Nam, khuyết danh, gồm 788 câu lục bát.
Cốt truyện : vốn lưu truyền từ lâu trong dân gian, được ca vịnh rất nhiều trong đời sống văn hoá văn nghệ dân tộc. Vở chèo cổ điển nổi tiếng "Lưu bình Dương lễ " dựa theo tích truyện trên.
Lưu Bình - Dương Lễ kết nghĩa tâm giao, cùng nhau đèn sách từ thuở thiếu thời. Khoa thi đến, Dương Lễ đoạt tam khôi. Lưu Bình hỏng thi, lại gặp buổi loạn li nên bần hàn khổ cực, chàng tìm đến bạn cũ lúc này đã làm quan, mong được cứu giúp. Thương bạn, Dương Lễ dùng nhục kế để khích bạn cố chí lập thân. Chàng ngầm cho vợ ba - nàng Châu Long, mang tiền bạc ra đi liệu cách nuôi bạn thay mình.

Lưu Bình gặp Châu Long mong kết nghĩa vợ chồng, lấy cớ Lưu Bình còn bận theo đuổi khoa danh, Châu Long chưa chịu thành thân. Lưu Bình nghe theo, cố công đèn sách. Khoa ấy, họ Lưu chiếm bảng rồng khôi khoa. Vinh quy về nhà, chàng bàng hoàng thấy bặt tăm người cũ... Nghe lời tiểu đồng, Lưu Bình đến nhà Dương Lễ để nhắc lại cách đối xử tệ bạc khi xưa. Đến đây, chàng được Châu Long ra chào, mới biết Dương Lễ - Châu Long là cặp phu quý thê hiền, từng giúp chàng công thành danh toại.

Chủ đề : tình bạn "Lưu bình Dương lễ" có thể nói là độc đáo so với những chủ đề khác trong truyện Nôm cùng thời. Thành công nổi bật của tác phẩm là bút pháp khắc hoạ tính cách nhân vật khá sinh động. Năm 1958, tích cổ này được Hàn Thế Du viết lại, Đoàn chèo Trung ương dựng làm tiết mục tham gia Hội diễn sân khấu toàn quốc 1958 và được giải thưởng đặc biệt về ca hát. Vở chèo "Lưu bình - Dương lễ " nằm trong dàn kịch mục biểu diễn của Nhà hát Chèo Việt Nam và một số đoàn chèo địa phương.

Trích đoạn : sử chuyển
Trình bày : Thanh Hoài - Khắc tư
----------------------------------------------------


Vì tình bạn giữa chồng và Lưu bình , Châu long đã không quản khó khăn tới nhà Lưu bình sớm hôm tần tào giúp Lưu bình chuyên tâm đèn sách . đoạn trích " sử chuyện " là đoạn đối thoại giữa Lưu Bình và nàng Châu Long

 

Thiên Phước Travel

viagra online valium