Chèo

Nghệ Thuật Chèo

Email In

Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam. Chèo phát sinh và phát triển ở đồng bằng Bắc Bộ. Loại hình sân khấu này phát triển cao, giàu tính dân tộc. Nếu sân khấu truyền thống Trung Quốc có đại diện tiêu biểu là Kinh kịch của Bắc Kinh và sân khấu Nhật Bản là kịch nô thì đại diện tiêu biểu nhất của sân khấu truyền thống Việt Nam là chèo.

 

Trích đoạn chèo : Lưu bình Dương lễ

Email In

Lưu Bình gặp Châu Long mong kết nghĩa vợ chồng, lấy cớ Lưu Bình còn bận theo đuổi khoa danh, Châu Long chưa chịu thành thân. Lưu Bình nghe theo, cố công đèn sách. Khoa ấy, họ Lưu chiếm bảng rồng khôi khoa. Vinh quy về nhà, chàng bàng hoàng thấy bặt tăm người cũ... Nghe lời tiểu đồng, Lưu Bình đến nhà Dương Lễ để nhắc lại cách đối xử tệ bạc khi xưa. Đến đây, chàng được Châu Long ra chào, mới biết Dương Lễ - Châu Long là cặp phu quý thê hiền, từng giúp chàng công thành danh toại.

 

Thiên Phước Travel

viagra online valium