Home Nhạc Dân Tộc Cải Lương

Cải Lương

Cải Lương

Email In

Hai tiếng " Cải lương" có nghĩa là " Sửa đổi cho tốt hơn" . Từ xưa ở Việt Nam không có lối diễn tuồng nào khác hơn là hát Chèo hay hát Tuồng (ở Bắc Phần) và hát bội (ở Trung và Nam Phần). Ðến 1917, khi cải lương ra đời, người mình nhận thấy điệu hát này có thể tân tiến hơn điệu hát bội, nên cho đó là một việc cải thiện điệu hát xưa cho tốt hơn.

 

Thiên Phước Travel

viagra online valium